Konferencja z udziałem młodzieży organizowana w ramach współpracy państw regionu Morza Bałtyckiego