Informacja o letnich płatnych praktykach w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych poniżej 26 roku życia