Konferencja Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Osoby młode na rynku pracy”