Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 w ramach "Gwarancji dla młodzieży"