Informacja o dwóch cząstkowych listach projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach "Gwarancji dla młodzieży"