Projekty skierowane do etapu negocjacji złożone w V rundzie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18