III cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II i III rundy konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży