Zmiany w regulaminie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15