Posiedzenie Zespołu Monitorującego Gwarancje dla młodzieży (22.09.2022r.)