Zachęcamy do zapoznania się z Krajowym Planem Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2022