Podpisane porozumienia o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy