O nowej edycji Gwarancji dla młodzieży na posiedzeniu Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem