Pierwszy konkurs centralny na realizację projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży współfinansowanych z PO WER 2014-2020